İstehsalat prosesi

img1

1. Laminasiya

img2

2. Təmizlik

img3

3. Müalicə

img4

4. Sərtləşmə

img5

5. Örtük 1

img6

6. Yoxlama

12

7. Qablaşdırma

10

8. Anbar